Naš kalendar

Listopad 2019
30.10.2019.
Ivana Štulić

Ciljana skupina su voditelji na svim organizacijskim razinama i svi koji su u poziciji davanja povratnih informacija drugima za njihov učinak. Ukoliko i u Vašoj organizaciji, uz uobičajene razgovore s timovima i pojedincima, postoji sustav (polu)godišnjih razgovora koji ne ostvaruju svoje prave ciljeve, iza kojih nema sustavnog razvoja i skoka u motivaciji, već se provode samo formalno i u žurbi, od strane voditelja koji nemaju potrebna znanja i vještine, ovo je radionica baš za Vaše djelatnike, kao i interne trenere.

Studeni 2019
08.11.2019.
Nikola Nikšić, CMC

Trening Leadership 3. – Strateško planiranje” je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za planiranje, ključnom osoblju.

21.11.2019.
Ivana Štulić

Trening program “Uvod u Project Management” je namijenjen projektnim menadžerima, voditeljima odjela, poslovnim analitičarima i specijalistima iz raznih prodručja kojima je rad projektno organiziran.

Prosinac 2019
09.12.2019.
Nikola Nikšić, CMC

Trening program Complexity Management je namijenjen srednjem i visokom managementu i specijalistima za kontroling i upravljanje procesima.

10.12.2019.
Marko Jurić

Program “Aktivna prodaja” je namijenjen prvenstveno prodajnom osoblju.