Naš kalendar

Rujan 2019
06.09.2019.
Saša Vasung

Trening program je namijenjen direktorima, managerima i voditeljima timova čije strateške odluke imaju značajan utjecaj na poslovanje u financijskom i organizacijskom smislu.

16.09.2019.
mr.sc. Mladen Jančić, CMC

Jasna Bratulić

Program “Leadership 2.” je namijenjen voditeljima i menadžerima koji već imaju iskustva u vođenju tima, odjela ili tvrtke. Napredno vođenje tima je trening za osobe koje već posjeduju temeljna znanja i vještine iz domene vođenja ljudi (navedene u opisu trening „Leadership 1. – Vođenje tima”).

Trening je prilika za provjeru postojećih kompetencija, te njihovo proširenje specifičnim znanjima i konkretnim tehnikama situacijskog vođenja, voditeljske komunikacije, motivacije, coachinga i rješavanja problema u timu – odjelu.

20.09.2019.
Marino Miloš

Radionica “Temeljni elementi sustava za upravljanje učinkom” je prvenstveno namijenjena HR praktičarima čija je glavna odgovornost izrada prikladne HR metrike i dizajn sustava za mjerenje učinka zaposlenika te razvoj i nadogradnja naprednih funkcija HR-a. Osim njih, koristi od radionice može imati i operativni menadžment jer će im pružiti širi uvid u sustave mjerenja individualne učinkovitosti, a pojasniti će i koncepte kompetencija i Balanced Scorecard-a.

Listopad 2019
03.10.2019.
Ivana Štulić

Trening program je namijenjen djelatnicima od kojih se očekuje da na dnevnoj razini kreativno pristupaju problemima i uspješno postižu ciljeve.

04.10.2019.
Tihana Dragičević

Trening program je namijenjen svim zaposlenicima.

11.10.2019.
mr.sc. Mladen Jančić, CMC

Trening program “Pregovaračke vještine 3.” je namijenjen voditeljima odjela, direktorima poduzeća, članovima uprave. Preporučuje se da su polaznici prethodno usvojili osnovna pregovaračka znanja i vještine koje se obrađuju na radionici “Učinkovito poslovno pregovaranje I.”, ili da imaju značajno iskustvo iz oblasti pregovaranja.

14.10.2019.
Jasna Bratulić

Trening program je namijenjen djelatnicima različitih odjela jer se osvrće na interne i eksterne uzroke nastajanja konflikt, voditeljima većih odjela i timova, koordinatorima, menadžerima projekata i djelatnicima odjela za reklamacije (različiti uslužni i kontakt centri).

30.10.2019.
Ivana Štulić

Ciljana skupina su voditelji na svim organizacijskim razinama i svi koji su u poziciji davanja povratnih informacija drugima za njihov učinak. Ukoliko i u Vašoj organizaciji, uz uobičajene razgovore s timovima i pojedincima, postoji sustav (polu)godišnjih razgovora koji ne ostvaruju svoje prave ciljeve, iza kojih nema sustavnog razvoja i skoka u motivaciji, već se provode samo formalno i u žurbi, od strane voditelja koji nemaju potrebna znanja i vještine, ovo je radionica baš za Vaše djelatnike, kao i interne trenere.

Studeni 2019
08.11.2019.
Nikola Nikšić, CMC

Trening Leadership 3. – Strateško planiranje” je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za planiranje, ključnom osoblju.

22.11.2019.
Ivana Štulić

Trening program “Uvod u Project Management” je namijenjen projektnim menadžerima, voditeljima odjela, poslovnim analitičarima i specijalistima iz raznih prodručja kojima je rad projektno organiziran.

Prosinac 2019
09.12.2019.
Nikola Nikšić, CMC
10.12.2019.
Marko Jurić

Program “Aktivna prodaja” je namijenjen prvenstveno prodajnom osoblju.