Temeljni elementi sustava za upravljanje učinkom

Kome je trening namijenjen?

Radionica “Temeljni elementi sustava za upravljanje učinkom” je prvenstveno namijenjena HR praktičarima čija je glavna odgovornost izrada prikladne HR metrike i dizajn sustava za mjerenje učinka zaposlenika te razvoj i nadogradnja naprednih funkcija HR-a. Osim njih, koristi od radionice može imati i operativni menadžment jer će im pružiti širi uvid u sustave mjerenja individualne učinkovitosti, a pojasniti će i koncepte kompetencija i Balanced Scorecard-a.

Ciljevi treninga

Temeljni cilj treninga je pojasniti metodologiju sustava upravljanja učinkom zaposlenih te dati savjete kako unaprijediti produktivnost zaposlenika njegovim uvođenjem. Dodatno, analizirat će se temeljni elementi jednog efikasnog i pravednog sustava godišnjeg ocjenjivanja te raspraviti kakva je veza individualnog učinka i realizacije strategijskih ciljeva organizacije. Na radionici će se predstaviti osnovna metrika sustava, a studija slučaja predložit će rješenja sukladna drugim elementima sustava upravljanja ljudskim resursima. Osim strukturiranog izlaganja predavača kojim će se postaviti okviri daljnjih aktivnosti grupe ključne ideje i koncepti analizirati će se kroz stalnu interakciju i razmjenu iskustava, korištenjem studije slučaja i ciljanih analiza, poticanjem grupne rasprave i timskih prezentacija uz stalno moderiranje predavača.

Sadržaj trening programa

 • koji su temeljni elementi učinkovitog sustava upravljanja učinkom
 • postaviti konzistentan okvir kompetencija za pojedine pozicije
 • definirati prikladne ciljeve i standarde radnog učinka pojedinca
 • koje su tri osnovne faze procesa upravljanja radnim učinkom
 • kako dati pravovremenu i objektivnu povratnu informaciju (‘feedback’)
 • kako primijeniti Balanced Scorecard koncept na aktivnosti HR službe
 • objasniti prednosti i nedostatke sustava ocjenjivanja metodom 360 stupnjeva
 • samostalno kreirati, postaviti i provesti proces godišnjeg ocjenjivanja
 • koja je uloga rukovoditelja kao pokretača individualnog učinka zaposlenika
 • kakva je veza između učinka pojedinaca i realizacije strategijskih ciljeva organizacije
 • koji su alati za upravljanje učinkom na raspolaganju i kako ih učinkovito koristiti
 • kakve su aktualne alternative standardnom procesu godišnjeg ocjenjivanja.

 

TRAJANJE: JEDNODNEVNI TRENING PROGRAM

 

Ljudski resursi

Temeljni elementi sustava za upravljanje učinkom