Novi katalog usluga

Na početnoj web stranici preuzmite naš novi katalog usluga i upoznajte nove članove našega tima, nove usluge i načine učenja. Naš tim sada okuplja 16 trenera i suradnika iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji u osam kategorija vode 70 trening programa.

Radujemo se našoj budućoj suradnji.

Anglo-Adria trening programi